Gjennom alle tider har mat vært det viktigste målet for mennesker atferd. Mat har handlet om jakt, fiske og jordbruk. I tillegg har mennesket utviklet husdyrhold og dermed fått adgang til kjøtt uten å måtte jakte.

I våre dager er maten i stor grad produsert ved hjelp av industrielle prosesser. Man starter med et dyrket produkt som så blir prosessert og laget til pakninger som er enkle å selge og som tilsvarer det naturlig produktet. 

Prosesseringen av mat gjør den lett tilgjengelig og enkel å tilberede. Ulempen er at maten i mange tilfeller mister mye av sitt næringsinnhold.

For den menneskelige organisme er dette et problem. Alle prosessene som foregår i kroppen er avhengige av tilførsel av næringsmidler som passer inn i stoffskiftet. Eller sagt på en enklere måte, som gir de byggematerialer, det brennstoffet og de tilleggs stoffene som trengs for at organismen skal fungere optimalt.

Det som skjer i kroppen kan sammenliknes med en fabrikk. Den er avhengig av de rette råstoffene for å kunne produsere sitt endelige produkt. Først skal de transporteres inn i fabrikken, så skal de gjennom en foredling og endring så de blir mulige å bruke i produksjonen og til slutt skal råstoffene blir til det ønskede produktet.

I kroppen begynner vi også med råstoffer. De tas inn gjennom munnen og behandles først av tenner og spytt. Så blir de transportert til magesekken der oppløsning og forberedelse til produksjonen fortsetter. I tynntarmen tilsettes forskjellige elementer som galle og bukspytt for videre foredling av råstoffene. Så tas de opp gjennom tarmveggen og føres til blodbanen for til slutt å ende opp i cellene. I cellene brukes de foredlede råstoffene til produksjon.

Hvis vi har tilført rette råstoffer vil fabrikken levere det produktet den er konstruert for å lage. I kroppen er produktene bevegelse, vekst, utskifting og fornying, tanker, opplevelser og sanseinntrykk.

Dersom noe mangler i råstoffene som inntas i kroppen vil resultatet ikke bli som det var ment å være. Det kan bety dårlig funksjon, lite krefter, svekket tanke kapasitet og i verste fall sykdom.

Den gamle legen, grunnleggeren av moderne legevitenskap, Hippokrates, sa blant annet: “La din mat være din medisin og din medisin være din mat.”

Så når vi snakker om mat og mineraler, så handler dette om å hjelpe kroppen til å komme tilbake til det beste mulige funksjonsnivå ved å tilføre de matvarer og næringsstoffer som kroppen trenger. Da sikrer vi at alle prosessene i kroppen fungerer best mulig og at organismen leverer de resultatene den er laget for å lever.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi går fram for å hjelpe kroppen til å fungere bedre.