Hvem er så vi!

I dag er Moy as en person. Vi regner med at vi skal bli flere om ikke lenge, men så langt altså, en person

Jan Sigurd Moy har bakgrunn fra behandlingsarbeid inne mange sektorer i Norsk helsevesen. Denne erfaringen spenner fra behandling av rusavhengighet, behandling av barn med fødselsskader og genetiske sykdommer, behandling av eldre, behandling av psykiatriske pasienter og arbeid med prehospitale tjenester.

I tillegg er Jan Sigurd utdannet mineralterapeut og kostveileder, ACT terapeut (Acceptance and Commitment Therapy), instruktør i Fotoleseing og autorisert bruker av personlighetstester laget etter Jungiansk teori. I norsk versjon heter denne JTI og i engelsk versjon MBTI.

Jan Sigurd Moy har i over 40 år drevet private konsultasjoner, dels ved frammøte på eget kontor og dels via internet.