Fotolesing er et system av leseteknikker som hjelper deg til å få med deg innholdet i det du leser, veldig mye raskere enn du er vant til.

Fotolesing utnytter hjernens kapasitet til å samle informasjon og gir deg et mottaker apparat som kan tolke mange ganger den tekstmengde du leser med vanlige teknikker.

Sjekk denne korte videoen for å se mer om hva fotolesing faktisk er.

Introduksjonsvideo til kurs i Fotolesing ved Thomas Moy